Join our mailing list

Stay up to date with latest software releases, news, software discounts, deals and more

Download 360 Browser 7.5.2.110

Ps3 media server ipad

 -  100% Safe  -  Free
 • Latest Version:

  Ps3 media server ipad LATEST

 • Requirements:

  Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

 • User Rating:

  Click to vote
 • Old Versions:

 • Ps3™ | mediaserver verbinding

  De instellingen aanpassen voor de verbinding met apparaten die DLNA ondersteunen.

  Inschakelen Uitschakelen
  Verbinding inschakelen met apparaten die DLNA ondersteunen.
  Verbinding uitschakelen met apparaten die DLNA ondersteunen.

  Over DLNA

  DLNA (Digital Living Network Alliance) is een standaard waarmee u digitale apparaten zoals pc's, digitale videorecorders en tv's kunt aansluiten op een netwerk en data kunt uitwisselen tussen de verschillende verbonden, met DLNA-compatibele apparaten.

  Apparaten die DLNA-compatibel zijn, hebben twee functies: "Servers" verspreiden media zoals beeld-, muziek- of videobestanden, en "clients" ontvangen de media en spelen ze af. Bepaalde apparaten vervullen beide functies. Wanneer u een PS3™-systeem als client gebruikt, kunt u door middel van een DLNA-mediaserver via een netwerk afbeeldingen weergeven of muziek- of videobestanden afspelen die op een apparaat zijn opgeslagen.


  Verbind het PS3™-systeem en de DLNA-mediaserver

  Verbind het PS3™-systeem en de DLNA-mediaserver door middel van een kabel of een draadloze verbinding.


  Voorbeeld van een verbinding met een pc door middel van een kabel


  Voorbeeld van een verbinding met een pc door middel van een draadloze verbinding


  Een DLNA-mediaserver instellen

  Stel de DLNA-server in zodat hij kan gebruikt worden door het PS3™-systeem. De volgende apparaten kunnen worden gebruikt als DLNA-mediaservers:

  • Apparaten die de DLNA-standaard ondersteunen, met inbegrip van producten van andere ondernemingen dan Sony
  • Personal computers (pc's) met Windows Media® Player 11 geïnstalleerd

  Wanneer u een AV-apparaat gebruikt als DLNA-mediaserver

  Schakel de DLNA-mediaserverfunctie in van het aangesloten apparaat om de inhoud ervan beschikbaar te maken voor gedeelde toegang. De instelmethode varieert naargelang het aangesloten apparaat. Meer informatie kunt u vinden in de handleiding van het apparaat.


  Wanneer u een Microsoft® Windows®-pc gebruikt als DLNA-mediaserver

  U kunt een Microsoft® Windows®-pc gebruiken als DLNA-mediaserver door gebruik te maken van de functies van Windows Media® Player 11.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Start Windows Media® Player 11.

  Selecteer [Media delen] in het menu [Mediabibliotheek].

  Vink de optie [Mijn mediabestanden delen] aan.

  Kies de apparaten waarmee u data wilt delen uit de lijst met apparaten onder het selectievakje [Mijn mediabestanden delen] en selecteer vervolgens [Toestaan].

  Selecteer [OK].
  De setup voor de DLNA-mediaserver is voltooid.

  Opmerkingen

  • Windows Media® Player 11 is niet standaard geïnstalleerd op een Microsoft® Windows®-pc. Download het installatiebestand van de Microsoft®-website om Windows Media® Player 11 te installeren.
  • Meer informatie over het gebruik van Windows Media® Player 11 vindt u via de helpfunctie van Windows Media® Player 11.
  • In sommige gevallen is het mogelijk dat originele DLNA-mediaserversoftware geïnstalleerd is op de pc. Meer informatie kunt u vinden in de handleiding van de computer.

  DLNA-mediaserverinhoud afspelen

  Wanneer u het PS3™-systeem inschakelt, worden DLNA-mediaservers op hetzelfde netwerk automatisch gedetecteerd en pictogrammen voor de gedetecteerde servers worden weergegeven onder (Foto), (Muziek) en (Video).

  1.

  2.

  Selecteer het pictogram van de DLNA-mediaserver waarmee u verbinding wilt maken onder (Foto), (Muziek) of (Video). Alle beschikbare mappen en bestanden die kunnen worden afgespeeld door het PS3™-systeem zullen worden weergegeven.

  Selecteer het bestand dat u wenst af te spelen.

  Manueel zoeken naar DLNA-mediaservers

  U kunt zoeken naar DLNA-mediaservers op hetzelfde netwerk. Gebruik deze functie wanneer er geen DLNA-mediaserver wordt gevonden bij het inschakelen van het PS3™-systeem.


  Selecteer (Zoeken naar mediaservers) onder (Foto), (Muziek) of (Video). Wanneer de zoekresultaten worden weergegeven en u terugkeert naar het XMB™-menu, zal een lijst met DLNA-mediaservers worden weergegeven die kunnen worden aangesloten.

  Opmerking

  (Zoeken naar mediaservers) wordt enkel weergegeven wanneer [Mediaserver verbinding] ingeschakeld is in (Netwerkinstellingen) onder (Instellingen).


Join our mailing list

Stay up to date with latest software releases, news, software discounts, deals and more